به گزارش ميراث آريا (chtn)، اين نوع گردشگري که در کنفرانس ساليانه سازمان گردشگري کشورهاي آسيا- اقيانوسيه (ASEAN) مطرح شد، تمرکز خود را بر روي افرادي معطوف ساخته که در جوامع شهري زندگي مي‌کنند.

تاکاشاي اوچي، از دانشگاه چيبا ژاپن گفت: تقريبا در ژاپن امروز مردم از بيماري رواني رنج مي‌برند و طبق آمار رسمي ميزان اين نوع بيماران در سال 2006 دو برابر بيشتر از سال 1996 بوده است.

وي افزود: آنچه که امروز گريبانگير مردم ژاپن شده است به زودي تمام آسيا را در بر خواهد گرفت.

محققان گردشگري سلامت روان را به دو بخش تقسيم کردند؛ گردشگري کوتاه مدت و گردشگري بلند مدت.

گردشگري کوتاه مدت نيازمند قرار گرفتن در فضاي بزرگ به مدت يک يا دو روز در اماکن غير شهري است و گردشگري بلند مدت نيازمند فضاهاي کوچکتر براي رها شدن اغتشاشات شهري بافائق آمدن بر افسردگي و هماهنگ‌سازي ريتم زندگي است.

کارشناسان افسردگي و استرس ناشي از کاربري بيش از حد و نشستن در مقابل رايانه‌ها را دليل اصلي فشارهاي روحي در ميان جوامع شهري امروزي مي‌دانند./109

انتهای پیام/

کد خبر 1387050310