نوزاد موميايي شجره نامه فرعون مصر را نمايان مي‌سازد

به گزارش ميراث آريا (chtn)، باستان‌شناسان معتقدند، اين نوزادان موميايي شده متعلق به فرعون توت آنخ آمون بوده اما چهره واقعي مادر اين دو نوزاد هنوز بر آنان پوشيده است.

زاهي هاواس، مدير مجمع عالي باستان‌شناسي مصر گفت: براي اولين بار ما قادر هستيم تا خانواده و يا شجره خانوادگي فرعون را از طريق اين دو نوزاد به دست آوريم. از اين رو براي شناسايي آن نيازمند پيدا کردن موميايي ملکه نفرتي‌تي مادر فرعون هستيم.

نفرتي‌تي همسر فرعون آخ اناتن است. آخ اناتن اولين فرعون مصر است که خدايان سنتي مصر را رها کرده و به پرستش خداي يگانه روي آورده بود.

باستان‌شناسان مصري که به همراه گروهي از محققان بريتانيايي در حال انجام اين آزمايش هستند اميد دارند با اتمام موفقيت‌آميز تحقيقات خود، ناشناخته‌هاي ديگري از زندگي فراعنه مصر باستان را به دست آورند./109

انتهای پیام/

کد خبر 1387052139