شهر باستاني تروا، بزرگتر از تصورات پيشين

به گزارش ميراث آريا (chtn)، يافته‌هاي اخير باستان‌شناسان، دو انبار بزرگ از مخازن سفالي را در گودال‌هاي مرزي شهر نشان داده که به احتمال فراوان محل ذخيره آب، روغن و ساير غلات بوده و اين شواهد نشان دهنده وجود جمعيتي فراوان در اين شهر باستاني است.

شهر تروا در حدود يکصد سال پيش توسط هنريش شليمان و فرانک کالورت در نزديکي شهر کاناکال ترکيه کشف شد، اما يافته‌هاي به دست آمده در آن با مقياس‌هايي که در کتاب هومر به آن اشاره شده بود يکسان و يک اندازه نبود.

مطالعات اخير باستان‌شناسان، آنها را متقاعد ساخت که تروا، تنها ارگي نظامي بوده و شهر مدفون شده در عقبه آن قرار داشته است. کشف دروازه‌هاي متعدد در چهار جهت اصلي اين ارگ نشان مي‌دهد که اين دژ نظامي با وسعت 5/2 کيلومتري خود، همانند سدي در مقابل نفوذ دشمنان عمل مي‌کرده است./109

انتهای پیام/

کد خبر 138707048