طرح استراتژيکي گردشگري جنوب شرق آسيا تصويب شد

به گزارش ميراث آريا (chtn)، اين طرح به منظور جبران خسارت‌هاي ناشي از بحران مالي جهان در سال جديد ارائه شده که در آن نمايندگان به جهاني کردن بازارهاي گردشگري کشورهاي عضو مجمع ASEAN و تعامل با موسسه‌هاي خصوصي گردشگري منطقه راي مثبت دادند.

طي اين اجلاس، وزراي گردشگري حاضر با امضاي تفاهمنامه‌اي دوطرفه موافقت خود را در تسهيل فعاليت‌هاي گردشگري و استفاده از نيروي کار ماهر در بخش‌هاي گردشگري کشورهاي عضو اعلام و به ارتقا اين صنعت در اين منطقه راي دادند.

اين طرح‌ها که در اجلاس گردشگري ASEAN 2009 عنوان شده، مضوعاتي از قبيل ميزان مبالغ دريافتي از تورهاي گردشگري خارجي به کشورهاي عضو را نيز دربرگرفته است./109

انتهای پیام/

کد خبر 1387102128