کشف تبري 4000 ساله در محوطه استاديوم المپيک لندن

به گزارش ميراث آريا (chtn)، اين تبر ناتمام که به گفته باستان‌شناسان به صورت عمدي در منطقه‌اي پر آب انداخته شده بود، متعلق به ساکنان عصر آهن بريتانيا است که با شکار حيوانات در اين کشور زندگي مي کردند.

از ديگر يافته‌هاي باستان‌شناسان در اين منطقه کشف چند اسکلت در نزديک سکونتگاهي متعلق به عصر آهن، يک سکه رومي و چند ظرف متعلق به دوران پارينه سنگي و قرون وسطي بوده است.

به گفته کارشناسان اين افراد در اين منطقه زيسته و مرده‌اند. نشانه‌ها و اشيا به دست آمده معرف لندني بيش از پيدايش لندن کنوني است. شهري که هنوز براي باستان‌شناسان ناشناخته است.

اين استاديوم که عمليات ساخت آن از دو سال گذشته آغاز شده تاکنون محل کشف آثار و اشيا متعدد بسياري از ساکنان پيشين انگلستان بوده است./109

انتهای پیام/

کد خبر 1387121746