فوران‌هاي آتشفشاني، انقراض عظيم را به وجود آورد

به گزارش ميراث آريا(chtn)،‌ دانشمندان معتقدند،‌ فوران‌هاي آتشفشاني که در حدود نيم ميليون سال بيش از 500 هزار کيلومتر مکعب گدازه را در اواسط دوره پرميان روي سطح زمين جاري ساخت منجر به مرگ بيش از نيمي از گونه‌هاي گياهي و جانوري و انقراض آنها شد.

ديرينه‌شناسان با بررسي گدازه‌هايي با عمق 200 متر در يکي از استان‌هاي جنوب شرقي چين به وجود ارتباطي مستقيم ميان آنها و مرگ موجودات دريايي پي‌برده و آن را عامل اصلي از بين رفتن توده عظيمي از جانوران در حدود 250 ميليون سال قبل عنوان کرده اند.

پول وينگال، استاد ديرينه‌شناسي دانشگاه ليدز انگليس گفت: گدازه‌هاي آتشفشاني با جاري شدن در مسير جريان‌هاي کم‌عمق درياها و توليد مقادير بسيار زيادي ديوکسيد سولفور در جو، باعث به وجود آمدن باران‌هاي اسيدي شده و اين امر شرايط نامساعدي را براي زندگي روي کره زمين به وجود مي‌آورد.

با اين وجود برخي معتقدند، اين گدازه‌ها که منجربه مرگ بيش از 90 گونه از حيوانات دريايي و70 گونه از گياهان شده و انقراض گوادولوپ را به وجود آورد، در مقاسيه با انقراض عظيم دوره پرميان-‌ترياسيک، ‌کوچکتر بود. به همين خاطر انقراض گوادولوپ را دومين عامل از بين رفتن حياط روي کره زمين عنوان کرده اند./109

انتهای پیام/

کد خبر 1388030957