کاوش لايه شناختي تپه باستاني همه کسي

به گزارش ميراث آريا(chtn) به نقل از روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري در مرحله اول، فرايند شبکه بندي تپه باستاني با استفاده از دوربين ديجيتالي توتال استيشن صورت گرفت که با ميله‌گذاري نقاط مورد نظر دو کارگاه شمالي و جنوبي در مربع Q13 در راس تپه بر روي زمين مشخص شد.

کاوش در دو کارگاه با هدف رسيدن به خاک بکر ادامه يافت که در کارگاه جنوبي 2 متر و در درازاي 56 متر انجام پذيرفت. در کاوش لايه شناختي تمامي مواد فرهنگي موثر در تاريخ گذاري همراه با ترسيم نقشه پديده‌هاي معماري و سازه‌هاي با دقت ثبت و ضبط شد.

پرشمارترين يافته‌ها، داده‌هاي سفالي بودند که اطلاعات فراوني در زمينه دوره‌هاي استقراري در اختيار ما قرار مي‌دهند. تمامي پديده هاي معماري، سازه‌اي ونهشته ها نيز در برداشت‌ها و ترسيم ها منعکس شده‌اند.

گاهنگار ي نسبي اوليه اين تپه باستاني بر اساس داده‌ هاي سفالي بيانگر استقرارهايي از دوره قاجاريه ، دوره اشکاني، عصر آهن وتا عصر مفرغ است که بنظر مي رسد استقرارهاي مس و سنگ نيز در محوطه بدست آيد.

از خاک بخش‌هاي متعدد اين کارگاه به منظور مطالعات گاهنگاري نمونه برداري شده است. اميد است فصل دوم کاوش لايه شناختي اين محوطه باستاني تا حصول به نتايج نهايي بزودي پي گرفته شود و و نتايج علمي آن در اختيار محققان قرار گيرد. /106

انتهای پیام/

کد خبر 138806186