تايوان، سودي از گردشگران چيني نبرد

به گزارش ميراث آريا(chtn)، موسسه توسعه تجارت تايوان با اغراق آميز خواندن آمارهاي درآمدي وزارت گردشگري اين کشور از گردشگران چيني، پول به دست آمده از چيني‌ها را در مقايسه با تعدادشان بسيار ناچيز عنوان کرد.

اين موسسه که گزارشات خود را براساس نظرات 28 تور گردان داخلي و 120 گردشگر چيني ارائه داده،‌ ميزان هزينه کردن اين گردشگران در بخش‌هاي حمل و نقل، فروشگاه‌ها و اماکن تفريحي بسيار کم نشان داده است.

سازمان گردشگري تايوان مدعي است که در فاصله ماه‌هاي ژانويه تا اکتبر نزديک به 400 هزار گردشگري چيني وارد اين کشور شده اند، که در مقايسه با سال گذشته 500 درصد رشد داشته است. اين آمار درحالي ارائه شده است که بر اساس گزارش موسسه توسعه تجارت تايوان، درآمد حاصله از اين ميزان گردشگر 13 ميليارد يوآن کمتر از آمارهاي سازمان گردشگري بوده است./109

انتهای پیام/

کد خبر 1388091316