فسيل عنکبوتي 165 ميليون ساله در چين کشف شد

به گزارش ميراث آريا(chtn)، اين فسيل که در حدود 45 ميليون سال قديمي‌تر از دو نمونه مشابه ديگري است که پيش از آن کشف شده بودند در منطقه‌اي پيدا شد که مملو از فسيل‌هاي سمندر، پستانداران کوچک اوليه، حشرات و سخت پوستان آبزي بود.

نام علمي اين عنکبوت دوره مياني ژوراسيک Eoplectreurys gertsch بوده و در منطقه‌اي از شمال چين که در اين دوره منطقه‌اي آتشفشاني بوده کشف شده است.

به گفته دانشمندان به دست آورند فسيل نرم تناني همچون عنکبوت‌هاي عصر ژوارسيک، به دليل تجزيه شدن زود هنگام آنان امري نادر است، اما اين فسيل به دليل قرار گرفتن در محيطي آتسفشاني و مدفون شدن زير خاکسترهاي به جاي مانده از گدازه‌ها تاکنون با کيفيتي بي نظير باقي ماند.

بقاياي اين عنکبوت امروز در کاليفرنيا، آريزونا، مکزيک و کوبا يافت مي‌شود. به همين دليل، کشف نياي باستاني اين خانواده در چين بدان معني است که 165 ميليون سال پيش، اين عنکبوت در منطقه اي بسيار وسيع‌تر زندگي مي کرده است./109

انتهای پیام/

کد خبر 1388112116