ارتباط ميراث فرهنگي ايلام با مراکز دانشگاهي

سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان ايلام با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn)،گفت:اصلي ترين امري که امسال بنيادي به آن نگريسته مي شود، کار با پژوهشگاه و مراکز دانشگاهي است.

محمد جواد خانزادي افزود:با توجه به اينکه فعاليت هاي مرتبط با ميراث فرهنگي بايد با تفکرات علمي به انجام برسد بنابراين از توان تخصصي پژوهشگاه بايد بيش از اين استفاده شود.

اين مقام مسئول در اداره کل ميراث فرهنگي با اشاره به پيشينه استان ايلام تصريح کرد: استان ايلام به عنوان بخش مهمي از تمدن \"ايلام باستان\" داراي بيش از يک هزار ابنيه تاريخي و فرهنگي است.

لازم به ذکر است؛ استان ايلام با فرهنگ و تمدن غني و با پيشينه بيش از هفت هزار سال بخشي از تمدن ايلام باستاني است که در حدود سه هزار سال ق.م به وجود آمد./117

انتهای پیام/

کد خبر 1389021531