شهر تاريخي شيراز مطالعه باستان‌شناسي مي‌شود

مدير پايگاه شهر تاريخي شيراز درباره اقدامات انجام شده در اين پايگاه به ميراث آريا(chtn)،گفت:پاسخگويي به استعلام، تهيه گزارشات، تشکيل جلسات هيأت راهبردي، کميته فني شوراي بافت، جلسات اضطراري کميته فني، جلسات شوراي بافت دفتر استانداري و تنظيم صورتجلسات از مهمترين اقدامات انجام شده در اين پايگاه است .
\t
محمدرضا بذرگر با بيان اينکه مطالعات در مباني نظري حفاظت ، مرمت و احياء آثار تاريخي فرهنگي از ديگر برنامه‌هاي انجام شده است ، افزود: فعاليت هاي اجرايي حفاظت و مرمت و احياء آثار تاريخي موجود در بافت تاريخي و خارج از بافت نيز در اين پايگاه صورت گرفته است .

وي همچنين پژوهش در چگونگي بازسازي پلاک‌هاي فاقد ارزش و تخريب شده در بافت تاريخي شيراز را از ديگر اقدامات انجام شده برشمرد .

بذرگر تصريح کرد: بررسي تاريخ‌نگاري براساس شواهد حاصل از بررسي گودبرداري ساختماني در منطقه بافت تاريخي از ديگر برنامه‌هاي انجام شده پايگاه است .
/104

انتهای پیام/

کد خبر 138904156