انتشار کتاب مجموعه ضوابط اموال منقول فرهنگي تاريخي

مدير کل امور موزه‌ها و اموال منقول فرهنگي تاريخي در گفتگو با ميراث آريا (chtn)ضمن بيان اين مطلب افزود:در اين کتاب، تمام فرم‌‌هاي تخصصي و عمومي به همراه دايرةالمعارف اطلاعات اشياء‌ و تنها منبع مکتوب در اين زمينه وجود دارد.

ام‌البنين نعمت گرگاني با اشاره به تنظيم اين کتاب در 10 فصل بيان داشت: براي اولين بار در بخش پاياني اين کتاب، جدول‌هاي پايه طبقه‌بندي اموال منقول فرهنگي تاريخي و معرفي تمام فرم‌هاي عمومي و تخصصي اموال منقول فرهنگي تاريخي ارائه شده است.

وي با بيان اينکه فصل اول اين کتاب به کليات اموال منقول فرهنگي تاريخي براساس قوانين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اختصاص دارد افزود: در فصل دوم به چگونگي دستيابي، انتقال، ثبت و ضبط قانوني پرداخته شده است.

گرگاني با اشاره اين کتاب به معرفي نقش اداره‌ها و سازمان‌هاي مرتبط در مقوله اموال فرهنگي تاريخي اظهارداشت:همچنين در اين کتاب به چگونگي شکل‌گيري و معرفي سيستم جامع يکپارچه اموال منقول فرهنگي تاريخي پرداخته شده است.


به گفته وي؛ در فصل‌هاي مياني اين کتاب، توضيحاتي در مورد شبکه جامع رهگيري اموال منقول فرهنگي تاريخي به منظور راهنماي کاربران و مدير سيستم ارائه شده است.فصل‌هاي پاياني نيز به راهنماي تخصصي فرم ورود اطلاعات اموال منقول فرهنگي تاريخي اختصاص دارد.


اين مقام مسئول اظهار داشت: اين کتاب با همکاري اداره کل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگي تاريخي و اداره فناوري اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي منتشر شده است.


خاطرنشان مي‌شود: اين کتاب توسط ام‌البنين نعمت گرگاني مدير کل امور موزه‌ها و اموال منقول فرهنگي تاريخي و فخري سادات دست سري مشاور اسبق فناوري اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي تدوين شده است./119

انتهای پیام/

کد خبر 1389041652