40 ميليون نفر از اکسپو شانگهاي بازديد کردند

به گزارش ميراث آريا(Chtn)، امروز و در دماي 40 درجه سانتيگرادي شهر شانگهاي چين و در صدو ششمين روز از گشايش اکسپو جهاني 2010، چهل ميليونمين گردشگر اکسپو نيز از اين رويداد ديدن کرد.

براساس آمارهاي ارائه شده ميانگين بازديد کنندگان نمايشگاه در اوايل ماه اوت 400 هزار تفر در روز اعلام شده بود که به گفته کارشناسان اين ميزان با فرا رسيدن ماه‌هاي سپتامبر و اکتبر و خنک‌‌تر شدن هوا به 600 هزار نفر در روز افزايش پيدا خواهد کرد.

برگزار گنندکان اعلام کردند، ثبت اين رکورد در گرم‌ترين ماه‌ سال، مي‌تواند خط بطلاني بر تمام پيش بيني‌هاي نادرستي که در مورد اين رويداد عنوان شده بود باشد.

کارشناسان در ابتداي گشايش اکسپو جهاني شانگهاي خبر از ورود 70 ميليون بازديد کننده داخلي و خارجي به اين نمايشگاه داده بودند./109

انتهای پیام/

کد خبر 1389052456