افتتاح نمايندگي ميراث فرهنگي شهرستان برخوار

به گزارش ميراث آرياchtn)) به نقل از اداره امور فرهنگي و روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي استان اصفهان در اين مراسم اصغر عابدي فرماندار شهرستان برخوار گفت: تأسيس نمايندگي ميراث فرهنگي امري است که مي تواند در توسعه فرهنگي شهرستان بسيار مفيد باشد و اين در حالي است که شهرستان برخوار داراي بخش هاي بسيار قديمي است و تاريخچه آن به پيش از اسلام و دوران ساسانيان برمي گردد.

عابدي در ادامه افزود : مشارکت مردم در حفاظت از مواريث فرهنگي ومعنوي در کنار حمايت سازمان هاي دولتي و متولي اين امر مي تواند نقش مهمي را در توسعه اين منطقه ايفا کند.

در ادامه اسفنديار حيدري پور مدير ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان از کليه کساني که در تأسيس اين نمايندگي همکاري کرده اند تشکر و قدرداني کرد و اظهار داشت: موقعيت شهرستان برخوار به دليل نزديک بودن به مرکز استان موقعيت بسيار ويژه اي است و در صورت تأمين زير ساخت هاي مناسب گردشگري در اين شهرستان مي توان بخشي از گردشگران اصفهان را به سوي اين شهرستان هدايت نمود و در اينصورت مي توان به ماندگاري توريسم و ايجاد اشتغال در پهنه استان کمک کند.

حيدري پور در ادامه گفت : از يکسو در اين منطقه آثار تاريخي بسيار وجود دارد و از سوي ديگر پيش گام بودن صنايع دستي در اين شهرستان پتانسيل هاي بسيار بالا را در جهت توسعه گردشگري در اين شهرستان ايجاد نموده و پيش بيني مي شود با وجود اين نمايندگي و نقش حمايتي سازمان ميراث فرهنگي و با مشارکت مردم و مسئولين شهرستان برخوار شاهد تأسيس موزه، احداث کمپينگ، ساماندهي مناطق گردشگري، تأسيس هتل، راه اندازي خانه هاي استيجاري و رونق گردشگري و توسعه فرهنگي اين شهرستان باشيم.

مدير کل ميراث فرهنگي استان در پايان سخنان خود اظهار داشت : يگان حفاظت ميراث فرهنگي شهرستان هم در محل نمايندگي ميراث فرهنگي مستقر شده است تا بتوانيم از جاذبه هاي تاريخي اين شهر به خوبي حفاظت کنيم./106

انتهای پیام/

کد خبر 1389062226