شهر تاريخي کجور تعيين حريم مي‌شود

مدير پايگاه ميراث فرهنگي محور تاريخي کجور در گفتگو با ميراث آريا(chtn)با بيان اين‌که هم اکنون مکاتبات اداري آن با پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي انجام شده‌است، افزود: در صورت تأمين اعتبار، عمليات گمانه زني و تعيين عرصه و حريم شهرتاريخي کجور آغاز مي‌شود.

سيد رضا موسوي ميرکلا با اشاره به اين‌که شهر تاريخي کجور مربوط به اواسط دوره اسلامي است، گفت: اين شهر از نظر سياسي و جغرافياي بسيار مهم و وسيع بوده و در يک مقطع زماني مرکز رويان قديم بوده است.

وي هدف از گمانه زني و تعيين عرصه و حريم را جلوگيري از دخل و تصرفات و ساخت و ساز، واگذاري و مشخص شدن عرصه و محدوده اين شهر تاريخي عنوان کرد.

به گفته اين مقام مسوول؛ مصالح و تکنيک هاي شهرسازي و مواد فرهنگي به‌دست آمده از کاوش‌هاي گسترده و گمانه زني‌ها مي‌تواند علاوه بر مشخص کردن بررسي‌هاي اوليه براساس مواد فرهنگي به‌دست آمده از گمانه زني‌ها، بخشي از حلقه‌هاي مفقوده اواسط دوره اسلامي شهر کجور را نيز تکميل کند.

موسوي مير کلا يادآور شد: اطلاعات متون تاريخي، بررسي هاي سطحي انجام شده و به‌دست آمدن بقاياي معماري بسيار محدود از اين منطقه در دهه‌هاي گذشته گواهي بر وجود شهر تاريخي کجور در اين منطقه است./119

انتهای پیام/

کد خبر 1389062242