اسپانيا ميزبان گردشگراني با جيب‌هاي خالي

به گزارش ميراث آريا(chtn)،‌ آمار ارائه شده حاکي از آن است که بسياري از هتل‌ها و آژانس‌هاي مسافرتي اسپانيايي به منظور جذب گردشگر و خروج از بحران سال 2009، مجبور به کاهش ويژه قيمت‌ها شدند که علي رغم فزاينده کردن روند ورود گردشگر درآمد اندگي را نصيب اين کشور مي‌کند.

کاهش ميانگين يک درصدي هزينه‌هاي تفريحي مناطق گردشگري در سال جديد باعث شده است که آمار گردشگري اسپانيا تا پايان نيمه نخست سال از 4.5 ميليون به هفت ميليون نفر افزايش يابد. با اين وجود به رغم رشد دو و نيم ميليوني گردشگر، درآمد نسبت به سال گذشته چهار دهم درصد نزول داشته است.

سال گذشته، بدترين سال گردشگري اسپانيا بود که با کاهشي 9 درصدي در صنعت گردشگري افتي شديد را نسبت به رکورد 52 ميليوني سال 2003 داشت. سقوطي که منجر به ايجا شکي ميان مقامات گردشگري اسپانيا شده وتا حدودي مانع از ورشکستگي کامل اين کشور شده است./109

انتهای پیام/

کد خبر 1389063050