درهاي موزه بزرگ آکروپليس بسته شد

به گزارش ميراث آريا(chtn)،‌ کارکنان موزه بزرگ آکروپليس آتن، با بستن درهاي اين موزه به نشانه اعتراض و اعتصاب، شوک بزرگي را براي گردشگراني به وجود آوردند که با آرزوي ديدن معبد پارتنون به اين کشور مسافرت کرده بودند.

اين براي بار دوم در سال جاري است که معترضان در پاسخ به اقدامات دولت درهاي موزه را به روي گردشگران مي‌بندند، عملي که با اعراض شديد گردشگران مواجه شده و آنها را نسبت به ديدن ديگر جاذبه‌هاي آتن نا اميد ساخته است.

از نکات جالب توجه در خصوص اين اعتصاب، حضور کارکنان قراردادي وزارت فرهنگ و گردشگري يونان است که به رغم اتمام مدت قرار داد خود خواستار تمديد آن تا 22 ماه آينده شده بودند.

نيکوس هاسومريس، رييس اتحاديه کارکنان قراردادي وزارت فرهنگ و گردشگري يونان با اشاره به بسته شدن ديگر مناطق گردشگري اين کشور در روزهاي آينده اعلام کرد:‌ از به وجود آمدن اين وضعيت عذر خواهي مي‌کنيم اما نمي‌خواهيم تاوان اشتباهات ديگران را بدهيم بلکه خواهان وضعيت شغلي ثابت و هميشگي هستيم.

اعلان اين بيانيه که درآن هيچ نشانه‌اي مبني بر امکان بازديد از موزه براي گردشگران ديده نمي شد، بسياري از گردشگراني را که براي ديدن معبد پارتنون به اين کشور مسافرت کردند را نا اميد کرد. اگرچه هنوز برخي اين اميد را دارند تا يک روز آينده اعتراضات فروکش کرده و آنها فرصت بازديد از موزه را به دست آورند./109

انتهای پیام/

کد خبر 138907237