کشف منوي غذايي دوهزار ساله در مقبره امپراتور چين

به گزارش ميراث آريا(Chtn)،‌ کاوش‌هاي اخير باستان‌شناسان از مقبره دو هزار ساله يکي از امپراتورهاي چين منجر به کشف منوي غذايي شد که نشان مي‌داد، رژيم غذايي آنها از غذاهايي دريايي چين شرقي در فاصله هزار مايلي محل سکونتشان بوده است.

به گفته يکي از باستان‌شناسان عضو تيم تحقيق، در حين کاوش‌هاي مقره مقاديري صدف دريايي درکنار فسيل‌هايي از استخوان حيوانات کشف شده بود که وجود چنين غذايي را در منوي غذايي امپراتوري ثابت مي‌کرد.

اين اکتشاف در مقبره هانيانگ در پايتخت باستاني چين، شهر امروزي ژيان صورت گرفته است.

در کاوش‌هاي صورت گرفته 43 فسيل از جانوران مختلف کشف شد که در ميان آنها بيش از 18 فسيل از انواع حيوانات شامل سه گونه از حلزون‌هاي دريايي و يک گونه خرچنگ وجود داشته است.

باستان شناسان دليل قرار دادن غذا در مقبره‌ها را نوع عقيده مردم آن دوره به زندگي پس از مرگ دانسته و عنوان کردند،‌ مردمان باستان معتقد بودند مردگان در دنياي پس از مرگ نيز مي‌توانند صاحب اموالي باشند که در دوران حيات داشتند./109

انتهای پیام/

کد خبر 138908085