200 سال به عمر مسيحيت در مصر افزوده شد

به گزارش ميراث آريا(Chtn)،‌ آثار به دست آمده توسط باستان‌شناسان در منطقه‌‌اي موسوم به جاده گاوميش‌ها در کناره‌هاي روستاي فيوم در جنوب قاهره، نشان داد که عمر مسيحيت در اين کشور 200 سال طولاني‌تر از دانسته‌هاي پيشين است.

بنابر نوشته‌هاي کتاب مقدس، يوسف و مريم مقدس به همراه عيسي مسيح که طفلي کوچک بوده به قصد فرار از دست سربازان هرود وارد مصر شدند و 50 سال بعد،‌ قديسي به نام سنت مارک اقدام به ساخت کليسايي در شهر اسکندريه کرد اما به گفته باستان‌شناسان تا سه قرن پس از اين ماجرا هيچ نشاني از وجود مسيحيت در مصر ديده نشده است.

تحقيقات اخير باستان‌شناسان در قبرستاني باستاني در واحه فيوم، تغييراتي را در نحوه تدفين افراد در فاصله زماني 350 سال پيش از ميلاد تا سال 500 ميلادي نشان داد.

به گفته باستان‌شناسان قبور روي يکديگر قرار داشتند. قبرهاي سطحي اجسادي با سرهاي روبه مشرق و قبرهاي زيرين نيز اجسادي با سرهاي روبه غرب داشتند. محققان اعلام کردند اين تغييرات که برابر با نزديک شدن به پايان قرن اول ميلادي بود به دليل تغييرات مذهبي به وجود آمده و نشانه مستدلي بر وجود مسيحيت در مصر بوده است./109


انتهای پیام/

کد خبر 138909122