چمدان‌ مسافران اروپايي به فرودگاه نمي‌رسد

به گزارش ميراث آريا(Chtn)،‌ نا کارآمدي و اهمال مقامات فرودگاه‌هاي اروپايي در انجام امور خدماتي به مسافران، علاوه بر ايجاد تاخير در ساعت پروازها عدم ارسال به موقع و درست چمدان‌هاي مسافران را نيز شامل شده است.

اگرچه برخي از فرودگاه‌ها، وضعيت آب وهوايي موجود و تاخير و لغو بسياري پروازها را دليل اصلي اين ناهماهنگي‌ها عنوان کرده اند اما انبوه شکايت‌هاي موجود از سوي مسافران نسبت به عملکرد فرودگاه‌ها از مدت‌ها پيش در سازمان‌هاي مربوطه به چشم مي‌خورد.

با اين وجود هرچند، قول‌هايي مبني بر پيگريي هرچه سريعتر به درخواست مسافران از سوي برخي مقامات داده شده است، اما به گفته خود مسافران، اميد چنداني به عملي شدن اين گفته‌ها وجود ندارد.

گفتني است تلمبار شدن روزانه چمدان‌هاي مفقودي در پروازهاي اروپايي درحالي روبه‌افزايش است که بر اساس قوانين اتحاديه اروپا، فرودگاه‌ها موظفند در ازاي ناپديد شدن هر چمدان مبلغ 1200 يورو به مسافران خسارت پرداخت کنند./109

انتهای پیام/

کد خبر 138910024