مرحله اول مطالعات ديوار حفاظتي پلبند گرگر بررسي شد

به گزارش ميراث آريا(chtn)، علي عبدشاه نژاد در اين نشست گفت: به منظور رسيدن به اهداف پروژه، مطالعاتي درسه بخش مقدماتي، پايه و تخصصي انجام شد.

وي مطالعات مقدماتي را شامل مشخصات جغرافيايي، اقليمي، اجتماعي و اقتصادي و معماري و مرمت عنوان کرد و گفت: مطالعات پايه شامل زمين شناسي، ژئوتکنيک و هيدرولوژي و مطالعات تخصصي نيز شامل هيدروليک، سازه و گزينه يابي، برآورد و نتيجه گيري است.

اين کارشناس با اشاره به بهره برداري چند منظوره از سازه فوق و دخالت‌هاي انساني صورت گرفته از اين سازه و واژگوني ديوار حفاظتي شمالي آن، هدف از تهيه اين طرح را بررسي علل واژگوني و ارائه راهکار با در نظر داشتن تمام نکات فني، معماري و اجتماعي بيان کرد.

وي نتايج حاصل از حفاري‌هاي ژئوتکنيکي اين طرح را ساخت بدنه پل روي لايه‌هاي مقاوم از ماسه سنگ عميق بودن لايه ماسه سنگ در مرکز رودخانه نسبت به کناره‌ها دانست و گفت: بخش اعظم بدنه از خاک رس تشکيل شده است.

عبدشاه نژاد ساخت \"ديوار حائل\" و \"شيب پايدار\" را به عنوان گزينه برتر پيشنهاد کرد و گفت: اين ديوار مي‌تواند از جنس سنگ و سيمان يا ديوار بتني ساخته شود.

وي يادآور شد: انتخاب هر گزينه با توجه به موقعيت سازه و قرارگيري در بافت شهري و همچنين اهميت تاريخي آن، بايد ويژگي‌هايي چون زيبا شناختي و مسائل گردشگري، يکنواختي و هماهنگي بافت ناشي از اجراي پروژه و پروژه‌هاي پيشين انجام شده مثل حفاظت ساحل، سهولت در تهيه مصالح، نبود مخاطرات ناشي از اجراي طرح روي سازه تاريخي پل بند گرگر همانند کوبيدگي ناشي از شمع و لرزش‌هاي ايجاد شده را در برگيرد./119

انتهای پیام/

کد خبر 1389112736