ميراث ماچوپيچو از آمريکا باز مي‌گردد

به گزارش ميراث آريا (Chtn)،‌ اين آثار که بيش از يک‌صد سال در اختيار دانشگاه ييل آمريکا قرار داشت، جمعه آينده طي مراسمي در شهر سوسکو به مقامات پرو تحويل داده خواهند شد.

به گفته يکي از اعضاي مرکز بين‌الملل مطالعات فرهنگ اينکا و ماچوپيچو،‌ اين آثار که مشتمل بر اسکلت‌هاي انساني و اشيا تاريخي است، در 26 صندوقچه قرار خواهند گرفت و از مسير نيويورک به ليما منتقل و سپس به ماچوپيچو ارسال خواهند شد.

«گارسيا ماراندا» ‌افزود: اين آثار اهميت بسيار زيادي براي مطالعات باستان‌شناسي داشته و مي‌تواند همکاري ميان دانشگاه ييل و دولت را افزايش دهد.

کارشناسان عنوان کردند بررسي دي ان اي و نمودار ژنتيک اسکلت‌هاي کشف شده، تاثير زيادي در شناسايي ويژگي آناتومي پرويي‌هاي باستان خواهد داشت.

به گزارش ميراث آريا، بقاياي موجود مربوط به جمجمه و اعضاي تحتاني افراد بوده و به گفته باستان‌شناسان هيچ کدام از آن‌ها از اشراف‌زادگان اينکا نبوده‌اند.

گفتني است، پرو يک‌بار ديگر نيز آثار تاريخي خود را از دانشگاه ييل بازپس گرفته بود.
/109

انتهای پیام/

کد خبر 1390092358