رشد صنعت گردشگري در يونان

به گزارش ميراث آريا (Chtn)،‌ بانک مرکزي يونان در گزارشي اعلام کرد که درآمد اين کشور از گردشگران ورودي در فاصله ماه‌هاي ژانويه تا نوامبر در حدود 10.5 ميليون يورو بوده که فاصله چشمگيري با سال 2010 داشته است.

اين گزارش همچنين مي‌افزايد: درآمد يونان از گردشگري در ماه نوامبر بيش از 185 ميليون يورو بوده که حدود 13 درصد بيش از مدت مشابه در سال 2010 است.

به گزارش ميراث آريا، شوراي جهاني مسافرت و گردشگري هم توليد ناخالص داخلي يونان از صنعت گردشگري را نزديک به 16 درصد اعلام کرد که با توجه به روند سياسي متزلزل اين کشور قابل بررسي است.

برخي از تحليلگران اقتصاد گردشگري، انتشار آمارهايي اين‌گونه از سوي کشورهاي بحران‌زده را نوعي سياست فرار به جلو ارزيابي مي‌کنند و معتقدند که هدف از ارائه آمارهايي اين‌گونه، ماندگاري در صف مدعيان صنعت گردشگري است.
/109

انتهای پیام/

کد خبر 1390110555