عکاس سهل‌انگار مجسمه‌اي 2600‌ساله را خرد کرد

به گزارش ميراث آريا (Chtn) و به نقل از رويترز، يک کلکسيونر آثار هنري از ناشر مجله‌اي تخصصي در زمينه هنر و حراج به دليل سهل‌انگاري عکاس اين مجله در جابه‌جايي يک مجسمه سفالي نيجريه‌اي با قدمت 2630 سال و شکستن آن غرامتي 300هزار دلاري طلب کرد.

«کوريس آرمان»‌، صاحب اين اثر، در شکايت‌نامه‌اي که به دادگاه عالي منهتن ارائه کرد، نوشت: هنگام مصاحبه، عکاس اين مجله اقدام به جابه‌جايي مجسمه عتيقه کرد که در اين هنگام مجسمه رها شد و پس از برخورد با زمين کاملا خرد شد به گونه‌اي که قابل مرمت نيست.

در اين شکايت‌نامه همچنين ذکر شده است که مجسمه بدون اطلاع و اجازه صاحب آن جابه‌جا و سپس دچار حادثه شده است.

به گزارش ميراث‌ آريا، به رغم ادعاي صاحب مجسمه، رئيس مجله هنر و حراج با اظهار تاسف درخصوص نابود شدن اين شيء باستاني و با‌ارزش، دريافت برگه احضاريه‌ از سوي دادگاه عالي را رد کرد.
ب/109

انتهای پیام/

کد خبر 1391020931