رفع خطر ابنيه تاريخي در هنگام زلزله اخير به خوبي انجام شده است

به گزارش ميراث آريا(chtn)، به نقل از روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي،«دکتر محمدحسن طالبيان» در بازديد از خانه عطايي شهرستان اهر گفت: اقدامات استحکام بخشي در هنگام زلزله فرصت کافي را براي نگهداري بنا به وجود مي آورد که با توجه به پس‌لرزه‌هاي نسبتا قوي رخ داده پس از زلزله اصلي در اين شهرستان، اقدامات هنگام زلزله در اين ابنيه به خوبي انجام شده است.

وي با بيان اينکه بايد استحکام بخشي ابنيه تاريخي و مطالعات فعاليت رفع خطر را در آثار تاريخي سراسر کشور افزايش داد، اظهار داشت: با بهره برداري از فرم هاي استانداردهاي جهاني در بررسي نوع آسيب هاي وارده به ابنيه پس از زلزله و نحوه مرمت آنها، از نتايج مطالعات صورت گرفته در اين مناطق مي توان در کشور و حتي جهان استفاده کرد.

طالبيان با اشاره به استقامت سازه هاي خشتي در برابر حوادث طبيعي گفت: تجربه و مطالعات علمي نشان داده که با استفاده از مصالح چوبي و خشت مي توان مقاوم ترين سازه ها را ساخت.

مدير دفتر تدوين پرونده هاي ثبت جهاني کشور با بيان اينکه اينگونه مصالح سقف را سبک تر و در نتيجه مقاوم تر مي کند، تصريح کرد: هرچه بيشتر از کاربرد اسکلت هاي فلزي، تيرچه و بتن فاصله گرفته و به سمت ساخت و توسعه ابنيه خشت و چوبي مقاوم برويم به نفع ما است زيرا اصل خانه سازي در ايران با استفاده از همين ابنيه خشتي، گلي و چوبي مقاوم و اصولي بوده است.

طالبيان با بيان اينکه اکنون دنيا به تاثير استفاده از خشت و آجرهاي مقاوم در برابر حوادث پي برده است، خاطرنشان کرد: اگر آسيبي نيز بر اثر زمين لرزه به اين نوع خانه ها وارد شده، نه به دليل مصالح بلکه به احتمال قوي ناشي از نوع طراحي آنها بوده است.

خانه عطايي شهرستان اهر با 50 درصد آسيب ديدگي از زلزله اخير آذربايجان شرقي، يکي از چندين اثر ثبتي و تاريخي خسارت ديده از زلزله به شمار مي رود، که بيشترين ميزان تخريب را بر اثر زمين لرزه داشته است.

خاطرنشان مي شود؛ مدير دفتر تدوين پرونده هاي ثبت جهاني کشور به همراه معاون ميراث فرهنگي ، مديرکل بناها و محوطه هاي تاريخي ، مديران کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان هاي اردبيل و آذربايجان شرقي از شهرستان هاي اهر و ورزقان بازديد کردند.
122/

انتهای پیام/

کد خبر 1391053111