ثبت ملي 15 پرونده تاريخي استان اصفهان

به گزارش ميراث آريا(chtn)، پرونده ابنيه تاريخي بانک ملي متعلق به دوره پهلوي اول، سقاخانه‌هاي اصفهان مربوط به دوره‌هاي اسلامي، خانه پيراسته مربوط به دوره قاجار، معمار خانه قاجاري باغ نظر و رباط شاه عباسي ساخته شده در دوره صفوي در شهر اصفهان در فهرست آثار ملي به ثبت رسيدند.

همچنين در جلسه بررسي پرونده‌هاي ثبتي اين استان، تپه تاريخي دولت قرين،تل ارمني،تل اسفراحان، محوطه تاريخي چشمه ناز و محوطه زمان کهريز همگي مربوط به دوره ساساني در شهرستان سميرم ثبت ملي شدند.

يادآور مي‌شود، در اين جلسه کارشناسي، بازار تاريخي شهرستان شهرضا متعلق به دوره سلجوقي، خانه سجادي، بنا شده در دوره قاجار در شهرستان شاهين‌شهر و خانه شفيعي در بخش تيران در فهرست آثار ملي جاي گرفتند.

خاطرنشان مي‌شود، دو اثر خانه تاريخي مجد‌العلما متعلق به دوره قاجار در شهر اصفهان و بناي امامزده داوود هنجان در شهرستان نطنز به صورت مشروط به ثبت ملي رسيدند.

آرامگاه تاريخي سپنتا در شهر اصفهان به دليل الحاق به بناي تاريخي تخت فولاد در کميته بررسي ثبت راي نياورد و به ثبت ملي نرسيد.
123/
انتهای پیام/

کد خبر 1391062038