6 اثر تاريخي غيرمنقول استان کرمان ثبت ملي شد

به گزارش ميراث آريا(chtn)، «برج‌هاي ديده‌باني» افزاد مربوط به دوره قاجار و «مدرسه کاشاني» متعلق به دوره پهلوي آثار پيشنهادي ميراث فرهنگي استان کرمان در شهرستان کوهبنان بودند که در اين اجلاس به ثبت ملي رسيدند.

همچنين «باغچه بداغ‌آباد» شهر کرمان متعلق به دوره پهلوي اول، ديگر اثر تاريخي غيرمنقول پيشنهادي براي ثبت ملي از اين استان بود که پس از بررسي کميته تخصصي در فهرست آثار ملي کشور ثبت شد.

بر اساس اين گزارش، «تپه مظفرآباد» شهر بابک و «تپه حصار» شهرستان فارياب، هر دو متعلق به دوره ساساني نيز در اين اجلاس به ثبت رسيدند.

ششمين اثر تاريخي پيشنهادي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کرمان که در فهرست ميراث ملي کشور ثبت شد مربوط به «قنات گوهر ريز جوکار» در شهرستان جوکار بود که متعلق به دوره اسلامي است.
122/

انتهای پیام/

کد خبر 1391062058