بازگشت شیردال حرکت سمبلیک است؛ نظر غیرکارشناسی ندهید

احمد محیط طباطبایی با اشاره به اینکه بازگشت جام شیردال یک حرکت سمبلیک است گفت: بازگشت جام سیمین شیردال صرف نظر از اصل یا بدل بودن آن، می تواند مبنای آغاز مجدد بر پایه درک و احترام متقابل باشد.

جانشین رئیس شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) در گفتگو با میراث آریا(chtn) با اشاره به اینکه تشخیص اصل یا بدل بودن جام شیردال بر عهده باستان شناسان و کارشناسان است، تصریح کرد: این حرکت سمبلیک نباید با اینگونه نظرات غیرکارشناسی تحت الشعاع قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: تحویل جام سیمین شیردال به جمهوری اسلامی ایران در ادبیات روابط دیپلماتیک فرهنگی،  یک نوع استعاره است که می تواند مبنایی برای نزدیکی تعاملات فرهنگی دوجانبه باشد.

محیط طباطبایی یادآور شد: بازگشت آثار تاریخی و فرهنگی به کشور یک اتفاق جدید نیست و پیش از این نیز در سال 1383، 300 قطعه از الواح هخامنشی از سوی موسسه شرق شناسی شیکاگو به جمهوری اسلامی ایران عودت داده شد.

جانشین رئیس شورای بین‌المللی موزه‌ها اظهار داشت: بازگرداندن این شی تاریخی نشانگر خواست طرف مقابل به ایجاد فضای تعاملات فرهنگی میان دو کشور است، این اقدام را می توان مبنایی برای آغاز مجدد تعاملات فرهنگی بر پایه فضایی قابل درک و احترام دانست.

انتهای پیام/

کد خبر 1392070919