تدوین استاندارد های موزه ای  در کشور

مدیر کل امور موزه ها و اموال منقول تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: به زودی استاندارد های موزه ای در کشور تدوین خواهد شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمد رضا کارگر با اشاره به وضعیت موزه ها و اهمیت آن ها گفت: موزه ها به عنوان ویترین ارتباطی مردم با میراث فرهنگی نقش بسیار مهمی در افزایش تعامل مردم و میراث فرهنگی دارند و باید بیش از پیش به آن ها توجه شود.
وی گفت: موزه ها یکی از ارکان مهم فرهنگی در کشور هستند که در حقیقت با نگاهی به گذشته می توان فهمید که ما وارث نظام موزه داری کهنی هستیم که باید به مسئله موزه داری بیش ازآنچه که در حال حاضر شاهد هستیم توجه کرد.
وی ادامه داد: نگاه جدی به ماهیت موزه ها و تغیرات ماهوی در موزه ها یکی از مهمترین برنامه های این اداره کل درآینده است.
کارگر افزود: ضمن اینکه برای اولین بار استاندارد های موزه ای در کشور تدوین خواهد شد و یک تغییر اساسی در وضعیت موزه ها و کارکرد آن ها به وجود خواهد آمد.
مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی- تاریخی ادامه داد: موزه ها به عنوان یکی ازمهمترین ارکان فرهنگی کشور می توانند نقش اساسی در تمام مسائل جامعه اعم از مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی داشته باشند.

انتهای پیام/

کد خبر 139210039