کشتی تاریخی پرسپولیس مرمت و ساماندهی می‌شود

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: با توجه به اهمیت جایگاه تاریخی و فرهنگی کشتی پرسپولیس و وضعیت کالبدی این اثر ارزشمند تاریخی عملیات مرمت و ساماندهی کشتی مذکور و فضای پیرامونی آن به زودی آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر نصرالله ابراهیمی افزود : اعتبار این پروژه ساماندهی و مرمتی از محل اعتبارات استانی تامین شده و عملیات مرمت به دست کارشناسان اداره کل و زیر نظر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی-فرهنگی به انجام خواهد رسید.

نصراله ابراهیمی در ادامه گفت : عملیات مرمت و ساماندهی شامل تثبیت اثر در وضعیت کنونی از لحاظ اکسیداسیون و رطوبت زدایی،ایجاد سایه بان استاندارد،و محوطه سازی جهت بازدید بهینه خواهد بود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت : کشتی پرسپولیس به عنوان اولین ناوجنگی مدرن کشور در دوره قاجاریه و در سال 1890 از کشور آلمان خریداری شد و پس از آن به مدت 50 سال وظیفه حفظ و حراست از مرزهای آبی جنوب کشور را بعهده داشته است. این کشتی هم اکنون در محوطه فضای باز موزه منطقه ای خلیج فارس نگهداری می شود.

نصراله ابراهیمی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در پایان اشاره کرد : در هجدهم اسفندماه سالجاری همزمان با روز بوشهر همراه با ساماندهی مجدد به بهره برداری خواهد رسید.

انتهای پیام/

کد خبر 1392110215