فردوسي، موضوع انشاء دانش آموزان مشهدي / اهداء جايزه به  3  انشاء برتر توسط ميراث فرهنگي خراسان رضوي

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي دستي و گردشگري خراسان رضوي در ديدار با رئيس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي از آمادگي اين  اداره كل جهت آشناسازي دانش آموزان با مباحث ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به منظور  افزايش اطلاعات دانش آموزان خبر داد .

 به گزارش روابط عمومي اين اداره كل رجبعلي لباف خانيكي در جلسه اي كه با سيد جواد حسيني  در آْموزش پرورش برگزار شد با تاكيد بر اهميت حفاظت از بناها اظهار داشت : محوطه هاي تاريخي بسته هاي بي نظير هويتي و فرهنگي هستند بايد به دانش آموزان و نسل كنوني و آينده بسپاريم و موظفيم ميراث گذشتگان را به بهترين نحو براي آيندگان حفظ كنيم . 

 وي افزود : تلاش جهت برگزاري نمايشگاه هايي با محوريت ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در مدارس ، و در اختيار گذاشتن راهنما در اردوهاي دانش آموزي يكي از برنامه  هاي اين اداره كل در همكاري و تعامل با آموزش پرورش خراسان رضوي است .

لباف فرهنگ سازي از منظر ميراث فرهنگي  را يكي از الزامات حفظ هويت تاريخي  عنوان كرد و افزود : تاريخ و ادبيات  مي تواند جذاب براي دانش آموزان باشدمشروط به اينكه معلملن عزيز خود عاشق و شيفته فرهنگ و آداب ايراني باشند.

لباف سالروز بزرگداشت فردوسي را فرصت مغتنمي براي ابراز استعدادهاي دانش آموزان  برشمرد و گفت:  اين اداره كل در روز بزرگداشت فردوسي مي تواند به  3 نفر از دانش آموزاني كه بهترين انشاء را در خصوص فردوسي بنويسند هديه مي دهد.

سيد جواد حسيني  رئيس اداره آموزش پرورش خراسان رضوي نيز  در اين جلسه به استناد ارزيابي بانك جهاني ميراث فرهنگي را يكي از سرمايه هاي بزرگ دانست و افزود : شناخت مردم از ميراث فرهنگي  و پايبندي به آن يك از سرمايه هاي كشور است كه بايد ارج گذاشته شده و از آن در راستا ي حفظ هويت فرهنگي استفاده كنيم.

 

 

 

 

 

انتهای پیام/

کد خبر 139302108