برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی قنات و معماری

کارگاه آموزشی بین المللی\" قنات و معماری\" از تاریخ 17 تا 26 آبانماه در مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی در حال برگزاری است. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد، با توجه به اعلام مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی یزد(تحت پوشش یونسکو) بدنبال برگزاری موفقیت آمیز کارگاه آموزشی هیدروسیتی که در مورد قنوات شهر تهران در سال 2012 برگزار شد این مرکز میزبان دومین دوره این کارگاه گردیده تا بدین ترتیب موجبات همکاری بیشتر بین موسسات بین المللی مرتبط را فراهم کند. 

این کارگاه تحت برنامه توسعه پایدار برای شهرها با همکاری مدرسه عالی معماری فرانسه، مدرسه ملی تحصیلات عالی در زمینه معماری منظر و طبیعت فرانسه و دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و با هدف آشنایی دانشجویان داخلی و خارجی با قنات بعنوان سیستم پایدار تامین آب، بررسی عوامل تهدید قناتهای شهری، بررسی ارتباط چند جانبه ای که قنات میان شهر تاریخی و شهر جدید و حومه روستایی برقرار می کند، ارائه راه حل بمنظور ادامه کارکرد پایدار قناتهای فعال و بررسی راهکارهای مختلف بمنظور استفاده از قناتهای غیر فعال برگزار شده است.

برگزاری این کارگاه آموزشی فرصتی برای مطالعه یکی از کهن ترین شهرها، شهری در کویر، جایی که کمبود آب و شرایط اقلیمی آن زمینه ظهور معماری باشکوهی را فراهم آورده که کاملا همساز با طبیعت است محسوب می شود. میتوان از گذشته شهر تاریخی یزد درسهای زیادی آموخت و از آنها در حل مشکلات بهره جست. 
در این کارگاه به بررسی این موضوع که چگونه سیستم قنات به عنوان زیر ساخت باستانی تامین آب میتواند شهر را باز آفرینی کند پرداخته می شود.

شایان ذکر است دانشگاه یزد، مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی، موسسه هیدروسیتی، مدرسه ملی تحصیلات عالی در زمینه منظر و طبیعت فرانسه، شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدرسه عالی معماری فرانسه از برگزار کنندگان این کارگاه بوده و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد نیز یکی از حامیان این برنامه است.

  

انتهای پیام/

کد خبر 139308241