مستند نگاری ظهور نخستین انسان های مدرن در ایران

کاوش باستان شناختی غار کلدر واقع دردره خرم آباد با هدف مستندنگاری ظهور نخستین انسان های مدرن در ایران و درک انقراض آخرین نئاندرتال ها روز چهارشنبه19 آذر  توسط یک هیات بین المللی شروع شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی،صنایع دستی  و گردشگری؛ بهروز بازگیرسرپرست هیات باستان شناسی با اعلام این خبر افزود: فرضیه های متعددی برای منشاء اریگناسی انسان های مدرن در اروپا مطرح است که یکی از آن ها این منشاءرا در ایران می داند.

به گفته این باستان شناس کاوش حاضر تحقیقی چند رشته ای و دربرگیرنده تجزیه و تحلیل های پیشرفته بر روی ابزارهای سنگی و بقایای گیاهی و جانوری است.

بازگیر با اشاره به اینکه این کاوش تشکیل دهنده بخشی از یک پروژه بزرگتر تحقیقاتی است، افزود: در پروژه مورد نظر بیشتر محوطه های باستانی مستعد ایران برای افزایش آگاهی در زمینه عصر سنگ ( دوران پارینه سنگی) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این باستان شناس تاکید کرد: هدف بالاتر این پروژه بزرگ پی بردن به جایگاه جهانی این منطقه در مطالعات پارینه سنگی است.

وی افزود: در چند دهه ی گذشته نظاره گر کشفیات چشمگیر و جذابی درمورد نخستین شواهد سیطره در غرب آسیا بوده ایم که با افزایش شواهد پیدایش و ظهور عصر سنگ در کشورهای همسایه ناشی شده و ایران را به عنوان یک چهارراه و پل ارتباطی بین آسیا – آفریقا و اروپا برجسته تر کرده است.

هیات باستان شناسی را اعضایی از دانشگاه ها و موسسات مختلف اروپایی چون پروفسور اودالد کربونل، رییس موسسه دیرین بوم شناسی و تکامل اجتماعی بشر تاراگونا اسپانیا، پروفسور جان ون درماد عضو موزه ملی علوم طبیعی مادرید،پروفسور مارسل اوت از دانشگاه لیژ بلژیک، دکتر آندریا پیسین از دانشگاه ینا آلمان تشکیل می دهد.

برخی دیگر از اعضای موسسه انسان شناسی تکاملی مکس پلنک تیپزیک آلمان، دانشگاه بلونیا ایتالیا و مرکز تحقیقاتی تکامل بشر بورگوس اسپانیا سال آینده به این کاوش خواهند پیوست.

عملیات کاوش باستان شناختی غار کلدر بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری و اودالدکربونل رییس موسسه دیرین بوم شناسی و تکامل اجتماعی بشر اسپانیا انجام می شود و به مدت  5 سال نیز طول خواهد کشید.

انتهای پیام/

کد خبر 139309197