آشنایی با مفاهیم کتابخانه ها و مراکز اسناد

مدیریت اسناد و کتابخانه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، به منظورآشنایی هر چه بیشتر کارمندان کتابخانه ها و مراکز اسناد با مفاهیم دیجیتال سازی کتابخانه و نمایه سازی مواد آرشیوی، کارگاه های آموزشی و نشست تخصصی ، برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، برای افراد شرکت کننده در این کارگاه های آموزشی گواهینامه صادر می شود .

علاقمندان به شرکت در این کارگاه ها و نشست تخصصی می توانندبرای کسب اطلاعات بیشتر به بخش فراخوان سایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به آدرس (Richt.ir)مراجعه کنند .

کارگاه آموزشی دیجیتال سازی کتابخانه ها در تاریخ 23/10/93، کارگاه آموزشی نمایه سازی در اسناد در تاریخ4/11/93 از ساعت 9تا 13و نشست تخصصی فرآیند تهیه ، توسعه و ارائه نشریهدر تاریخ 7/11/ 93ازساعت 9تا 11برگزار می شود.

انتهای پیام/

کد خبر 139310229