ارسال پرونده 11 قنات ایرانی  برای ثبت جهانی به یونسکو

پرونده 11 قنات زنده کشور، برای ثبت به یونسکو ارسال شده است.

محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی با اعلام این خبر افزود: 11 قنات ایرانی با داشتن قابلیت های منحصر به فرد به زودی در فهرست میراث جهانی یونکو قرار می گیرند.

وی درباره قناتهایی که در فهرست فهرست میراث جهانی یونسکو قرار خواهند گرفت؛اظهار داشت: قنات قصبه در جنوب خراسان، قنات بلده در خراسان جنوبی که فردوس و سیراف را مشروب می کند.دو قنات سن آباد مشیر مهریز از یزد ، قنات جوپار کرمان و دو قنات اکبرآباد و قاسم آباد بروات که بیش از یک سده از عمرآنها می گذرد.

طالبیان افزود:قنات ابراهیم آباد در استان مرکزی و 2 قناتهای  وزوان و مزدآباد در اصفهان که سد زیرزمینی دارند و همچنین قنات  اردستان که دو طبقه است.

وی هر یک از قنات ها را دارای ویژگی خاصی دانست و اظهار داشت: مثلا زارچ با 80 کیلومتر یکی از طولانی ترین قناتها  در سطح جهان است است . بلده قنات جالبی است که  درست پشت سیاه کوهقرار دارد ،باغات و .. را مشروب می کند.

معاون میراث فرهنگی با بیان این مطلب که بسیاری از قنات ها از دوره هخامنشیان ایجاد شده است گفت: نمی توانیم تاریخ گذاری دقیقی روی قنات ها  بکنیم ولی سفال هایی که در خاکریزهای منطقه  به دست می آید،دوره تاریخی آن را مشخص می کند. وی افزود: هرکدام از قنات ها یک تکنولوژی و ویژگی خاصی دارد و نشان می دهد که قنات ایرانی با خلاقیت و نبوغ بشری روبرو بوده است، یک قنات  مادر چاهش بیش از 300 متر است و 2600 سال پیش احداث شده است.

طالبیان در ادامه با عنوان این که احداث قنات نوعی پرستاری از زمین بوده است اظهار کرد:4سال است که برای ثبت جهانی قنات ها با مرکز قنات یونسک ،جهاد کشاورزی و وزارت نیرو همکاری می کنیم .

وی افزود:امروز که در بحران خشکسالی و بحران زیست محیطی هستیم قناتها اهمیت بسزایی دارند،مثلا جنوب خراسان 17 سال است که  دچارخشکسالی است ولی به دلیل وجود قنات  تراز آب  هیچ تغییری نکرده است، این به معنای توسعه پایدار و راه حلی برای بحران خشکسالی  است.

وی با اعلام این که برای قناتها  برنامه مدیریتی نوشته شده و برایشان پایگاه تعریف شده است گفت:وظایف سه دستگاه جهاد کشاورزی، وزارت و سازمان میراث فرهنگی در این راستا مشخص شده است.

طالبیان با اشاره به این که قنات از ابتکارات ایررانیان است تاکید کرد:مدیریت سنتی قنات خیلی اهمیت دارد که خوشبختانه این مدیریت فعال است و ما باید غیر مستقیم کمک کنیم تا این نوع مدیریت ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/

کد خبر 139311285