ایرینا جئورجیوا بوکووا  مدیرکل فعلی یونسکو طی بیانیه ای تخریب آثار فرهنگی عراق را توسط گروهک های افراطی آن کشور به شدت محکوم کرد.

در بخشی از پیام مدیرکل فعلی یونسکو آمده است:

\"تخریب آگاهانه میراث فرهنگی به منزله جنایت جنگی است و کلیه مقامات سیاسی و مذهبی منطقه را به ایستادگی در برابر این خشونت بدوی  فراخوانده و به  همه آنها یادآور می شود  که مطلقاً هیچ توجیح سیاسی یا مذهبی برای نابودی میراث فرهنگی بشریت وجود ندارد. من  قویا تخریب منطقه باستانی نمرود در عراق را محکوم می نمایم.

حمله مجدد به مردم عراق، به ما یادآوری  می کند  که در جریان پاکسازی فرهنگی در کشور  عراق هیچ چیز  و هیچ کس در امان نیست. آنها زندگی انسانها و خردسالان را هدف گرفته اند که با تخریب نظام مند میراث هزاره بشریت همراه شده است،ما نمی توانیم ساکت بمانیم.\"

ایرینا بوکوا  در ادامه پیام آورده است:: \"روی سخن من با کلیه افراد به ویژه جوانان است که قادرند، درعراق و هرجای دیگر، هر آنچه که  در توان دارند  برای محافظت از این میراث انجام داده و این میراث را به عنوان  هویت خود و میراث مشترک بشریت در نظر گیرند.\"ازتمامی موسسات فرهنگی، موزه ها،روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه و دانشمندان  می خواهم بار دیگر به اهمیت میراث و تمدن بین النهرین توجه نشان نداده و علیه جنون جنایتکارانه کسانی که به تخریب فرهنگی می پردازند با تحرکی مضاعف پاسخگو باشند.\"

مدیرکل فعلی یونسکو در ادامه پیام خود آورده است\"من به رئيس شورای امنیت  سازمان ملل و دادستان دادگاه کیفری بین المللی  در این خصوص هشدار می دهم تمامی جوامع بین المللی باید با هماهنگی یکدیگر و در راستای همبستگی با دولت و مردم عراق برای پایان دادن به این فاجعه با یکدیگر تلاش کنند. در این راستا، یونسکو برای مستندسازی حفاظت از عراق و نیز مبارزه با قاچاق غیر قانونی اشیای فرهنگی اعلام آمادگی می کند. این چالش رمز بقای فرهنگ و جامعه عراقی است.\"

انتهای پیام/

کد خبر 139312209