دوره آموزشی ویزه دهیاران روستاهای هدف در مرکز آموزش علمی- کاربردی میراث بیستون کرمانشاه برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛  یک دوره آموزشی ویژه دهیاران روستاهای هدف گردشگری در مرکز آموزش علمی- کاربردی میراث بیستون کرمانشاه برگزار شد.

بر اساس این گزارش؛ در این دوره که با حضور حدود 30 تن از دهیاران روستاهای هدف گردشگری در استان کرمانشاه  و با هدف آموزش و آگاه سازی و آشنائی با شرایط و ویژگی های روستاهای هدف گردشگری و همچنین آشنائی با نقاط قوت و ضعف و توانائی ها و تهدیدهای موجود در این زمینه اجرا شد، آقای مقداد عمرانی، به عنوان مدرس دوره، مباحثی را در خصوص اهمیت صنعت گردشگری، بررسی تعاریف مربوط به جهانگردی، گردشگری و توسعه پایدار و گردشگری پایدار روستائی، ضرورت برنامه ریزی اصولی گردشگری روستائی و... مطرح کرد.

در انتهای این دوره آموزشی با پرسخ و پاسخ در زمینه وضعیت موجود روستاها و ظرفیت ها و پتانسیل ها و...خاتمه یافت.

انتهای پیام/

کد خبر 1395022022