کارگاه، نگرشی دیگر بر حجاب و عفاف در مرکز آموزش علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان برگزار شد.
   به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ کارگاه نگرشی دیگر بر حجاب و عفاف، با حضور خانم خادمی مدرس دوره و 50 نفر از دانشجویان در مرکز آموزش علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان  برگزار شد.
   هدف از اجرای این کارگاه:
_ تغیر نگرش شرکت کنندگان نسبت به موضوع حجاب
_ بررسی انواع حجاب
_ بیان فلسفه و کارکرد حجاب
_ تشویق برای رعایت حجاب
بود.
   در ادامه همچنین کارگاه آموزش مهارتهای کنترل خشم نیز برگزار گردید، که در این کارگاه هشت تکنیک کاربردی خشم مورد بررسی قرار گرفت.
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395030119