شناسایی فضا های استقراری بیش از 4 هزار سال پیش در قم

در دهمین فصل کاوش های محوطه قلی درویش قم فضاهای استقراری و سازه های معماری جوامع مستقر در 1700سال پیش از میلاد شناسایی شد.
\n

  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، محوطه قلی درویش در حاشیه جنوب شرق شهر قم و در ورودی جمکران واقع شده است. 

سیامک سرلک سرپرست هیات باستان شناسی منطقه قلی درویش گفت : کاوش های فصل دهم ، با هدف  ادامه کاوش های فصول پیشین مبنی بر شناخت بیشتر و دقیق تر دوره گذار از عصر مفرغ به عصر آهن متمرکز شده است و محدوده زمانی که حدودا از 2000 تا 1500 قبل از میلاد را در بر می گیرد.
 به گفته وی این دوران یکی از دوره های کم شناخته در مطالعات باستان شناسی ایران، بویژه در حوزه فرهنگی فلات مرکزی به شمار می رود. 
سرلک افزود:شواهد و مدارک کاوش در محوطه های عصر مفرغ پایانی مناطق و حوزه های فرهنگی مختلف کشور نیز مبین آنست که اکثر محوطه های این دوره با آغاز هزاره دوم ق.م دچار نوعی افول یا گسست فرهنگی می شوند و به همین دلیل  تبیین روند شکل گیری محوطه های عصر آهن I و توجیه و تفسیر چگونگی تحولات فرهنگی  در پایان عصر مفرغ و آغاز عصر آهن، یکی از چالش های مطالعاتی این دوره محسوب می شود. 
به گفته این باستان شناس در وضعیت فعلی مهمترین نظرات ارائه شده در این رابطه متکی است بر دو فرضیه اصلی متکی است که یکی منشا فرهنگ های عصر آهن آغازین را در بطن فرهنگ  های عصر مفرغ پایانی جستجو می کند و به تعبیر دیگر به تطور درون فرهنگی گرایش دارد .
 وی افزود: فرضیه دیگر به دگرگونی فرهنگی و تمایز بین این دو قائل است و منشا فرهنگی عصر آهن آغازین را مستقل از فرهنگ های عصر مفرغ جدید می داند. 
وی در ادامه گفت : مجموع مدارک و شواهد به دست آمده از این دوره می تواند آگاهی های موجود در ارتباط با تبیین چگونگی روند تحولات فرهنگی پایان عصر مفرغ و آغاز عصر آهن را افزایش دهد.
 سرلک تصریح کرد در فصل دهم، همچنین  مراحل حفاظت و مرمت بقایای معماری به دست آمده از فصل های گذشته دردست انجام است.
 مجوز کاوش وشناسایی محوطه قلی درویش جمکران قم توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1395031042