ایرانیان سرزمینشان را بهترین سرزمین می دانسته اند

ایرانیان از ابتدای دوران ساسانی تا نیمه قاجار سرزمین خود را بهترین سرزمین می دانستند ولی از آن به بعد دیدگاهشان تغییر کرد که البته سعی در برطرف کردن غلط های آن دارند .

بهشتی این مطلب را در نشست اعضای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با جمعی از مسئولان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  که در محل این دانشکده برگزارشد مطرح ساخت .
 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، او فعالیت های صورت گرفته در میراث فرهنگی را در سه حوزه حفاظت ، پژوهش و معرفی اعلام کرد و گفت : در این میان کار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بر امر پژوهش متمرکز است . 
بهشتی افزود : اتفاق خوبی که از برنامه پنجساله چهارم به بعد افتاد این بود که میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاه پیدا کرد زیرا تا قبل از آن زمانیکه از طبیعت صحبت می شد ،مسائل محیط زیست و منابع طبیعی مطرح می شدند .
 او با اشاره به اینکه این مسائل باید در وجه فرهنگی در حوزه میراث طبیعی بررسی شوند ،میراث طبیعی را  بخشی از طبیعت دانست که مشمول تعامل با انسان  شده است .
 وی گفت :به طور مثال ؛ در قله دماوند دخل و تصرف فیزیکال نکرده ایم اما تمامی افسانه ها ، قصه ها و ... دلالت بر تعامل انسان با قله دماوند دارد .
 او با بیان اینکه موضوع میراث طبیعی در قوانین کشور موضوعیت یافته افزود  : متأسفانه در دولت قبل  رسیدگی به این موضوع مسکوت ماند ولی از این به بعد سعی داریم فعالیت در این حوزه را به طور جدی از سر بگیریم به نحوی که مجوز راه اندازی گروه میراث طبیعی برای پژوهشگاه صادر شده و در صدد راه اندازی پژوهشکده ای با این نام هستیم .  
جدید بودن دانش میراث طبیعی  
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت : به دلیل جدید بودن دانش میراث طبیعی این موضوع هنوز تبیین نشده است ولی دانشکده منابع طبیعی می تواند درراه شناخت این دانش پژوهشگاه را یاری رساند .
 بهشتی با طرح مثالی ادامه داد: اسناد به جای مانده از گذشته دلالت بر این دارند که از ابتدای دوران ساسانی تا نیمه قاجار ایرانیان سرزمین خود را بهترین سرزمین می دانستند ولی از آن به بعد دیدگاهشان تغییر کردکه البته سعی در برطرف کردن غلط های آن دارند .
 وی این پدیده را جدید و خسارت بار دانست و اظها رداشت : در این راه  زیانهای وارده به سرزمین ایران بیشتر از آبادانی بوده  زیرا سرزمینمان را به صفت میراث طبیعی به جای نیاورده ایم و اگر اینگونه به موضوع نگاه کنیم بیشتر مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد .
 به گفته بهشتی ،شیوه هایی که در مورد مسائل مربوط به میراث طبیعی به کار می گیریم باید با مختصات سرزمینمان یکی باشد .
 او مأموریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری را پاسخ گویی به دو پرسش اعلام و تصریح کرد :اینکه ایران کجاست و ایرانیان که هستند از طریق علوم مختلف نظیر  مردم شناسی ، باستان شناسی و... در این مرکز پاسخ داده می شوند زیرا اگر این پرسش ها را پاسخ بگوییم توسعه در کشور سنجیده تر ، معقولتر ، پایدار و مطمئن تر خواهد بود. 
او با اشاره به سابقه طولانی دانشکده منابع طبیعی گفت : این دانشکده می تواند اتفاقات بزرگی را در حوزه های مرتبط رقم زند زیرا که برخلاف دانشگاه های دیگر با این دانشکده فصل مشترک های زیادی داریم .
 وی افزود :تمامی پژوهشکده های پژوهشگاه اعم از ابنیه و بافت ، باستان شناسی ، حفاظت و مرمت و ... در اموری که فعالیت می کنند با حوزه های فعالیت این دانشکده مرتبط است و می توانیم همکاری های گسترده ای را انجام دهیم .
 او در پایان پیشنهاد راه اندازی کار گروه مشترکی متشکل از اعضای پژوهشگاه و دانشکده منابع طبیعی را داد تا اعضای آن پیش نویس تفاهم نامه ای میان دو مرکزرا تهیه کرده و به موازات آن پروژه هایی به فهرست بندی شود .
 منابع طبیعی میراث دارقدیم سرزمین در سیستم های تاریخی 
سید احمد محیط طباطبایی مشاور ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی  و گردشگری دیگر سخنران این نشست با اشاره به تفاوت ماهوی بین منابع طبیعی و کشاورزی از نظر نگاه به زمین تصریح کرد :دانشکده کشاورزی علوم جدید در عرصه های باغبانی ، کشاورزی و .. را وارد ایران کرد ولی دانشکده منابع طبیعی به نوعی میراث دارقدیم سرزمین در سیستم های تاریخی است .
 او افزود :همواره در دانشکده منابع طبیعی حفظ منابع طبیعی و انتقال آن به آیندگان بر اساس حافظه تاریخی و تجربه گذشتگان مد نظر مسئولان بوده است نه بهره برداری از آن.
 وی با بیان اینکه در حوزه منابع طبیعی بهره وری از منابع طبیعی مبتنی بر ارزش ها ، حافظه تاریخی و حفظ شیوه های قدیمی تا به امروز است تصریح کرد :در اینجا است که منابع طبیعی با مردم شناسی ، سنت ها ، شیوه های اداره مراتع و.... ارتباط پیدا می کند .   
طباطبایی اظها رداشت : در شکل گیری ارتباط میان طبیعت و انسان وپدید آمدن میراث فرهنگی منابع طبیعی نیز می تواند دخیل باشد زیرا که پاسخ به کجایی ایران را می توان ازدرون منابع طبیعی یافت .
 دسترسی پژوهشگران به پایگاه های اطلاعاتی گیاهان باستانی  
کامران احمدی رییس پژوهشکده حفاظت ومرمت از آثار تاریخی –فرهنگی دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به همکاری این پژوهشکده با مراکز دانشگاهی گفت :پژوهشکده حفاظت و مرمت در دو بخش امور آزمایشگاهی و حفاظت و مرمت اشیاء موزه ای و سایت های باستان شناسی فعالیت می کند .
 او با اشاره به زمینه های همکاری مشترک میان این پژوهشکده با دانشکده منابع طبیعی افزود :به عنوان نمونه طرح موزه سبز توسط پژوهشکده حفاظت ومرمت با همکاری ایکوم ایران در حال شکل گیری است که می توان در پیشبرد اهداف آن از همکاری های این دانشکده بهره ببریم .
 احمدی با اشاره به نیاز پژوهشگران به پایگاه های اطلاعاتی در زمینه درختان و گیاهان باستانی افزود :دانشکده منابع طبیعی می تواند در این زمینه با این پژوهشکده همکاری کند.
 وی در پایان گفت :پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی آمادگی دارد تا در صورت نیاز تابلوهای نقاشی موجود در کاخ سلیمانیه واقع در دانشکده منابع طبیعی را با استفاده ازتوان پژوهشگران مرمت کند . 
احیاء هرباریوم پژوهشکده مردم شناسی 
دیگر سخنران این نشست علیرضا حسن زاده رییس پژوهشکده مردم شناسی بود که با اشاره به همکاری یکساله دانشکده منابع طبیعی با پژوهشکده مردم شناسی گفت : حاصل این همکاری برگزاری یک همایش و انتشار 3جلد کتاب و 110مقاله در حوزه زیست محیطی و دانش بومی و انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دو نهاد است .
 وی ، قوم جانور شناسی ، قوم گیاه شناسی ، منشور تنوع فرهنگی ، مردم شناسی منظر ، دانش بومی و ... را زمینه های همکاری پژوهشکده مردم شناسی و دانشکده منابع طبیعی اعلام کرد .
 او گفت : پژوهشکده مردم شناسی هرباریوم با ارزشی را در اختیار دارد که در سالهای گذشته با انتقال پژوهشگاه به شیراز آسیب های جدی دیده و امیدواریم با کمک کارشناسان دانشکده منابع طبیعی بتوانیم آن را دوباره احیا کنیم .
 قدمت 115ساله محل فعلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 علی سلاجقه رییس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  نیز در ادامه با اشاره به فعالیت های این مرکز گفت :پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 240عضو هیأت علمی و 4هزار دانشجو در 52رشته دکتری دارد .
 او با اشاره به قدمت 115ساله محل فعلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی که  در اراضی کاخ سلیمانیه کرج واقع شده است افزود :انجام هر اقدامی در این مرکز منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری است .
 وی ساختمان مارکف ، نخستین بنای مدرسه فلاحت ، بزرگترین موزه جانور شناسی خاور میانه ، باغ گیاه شناسی و ... را از دارایی های با ارزش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی اعلام کرد و افزود : به عنوان سربازان میراث فرهنگی تمام تلاش خود را برای حفظ این مراکز انجام می دهیم .
 وی با بیان اینکه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه های مختلف می تواند با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  همکاری کند پیشنهاد کرد پژوهشگاه یک پژوهشکده مجازی در این دانشکده تأسیس کند تا همکاری ها گسترده تر شوند .
 محمد جعفری رییس دانشکده منابع طبیعی دیگر سخنران این نشست گفت :دانشکده منابع طبیعی در تمامی زمینه هایی که مربوط به منابع طبیعی است پافشاری می کند .
 او  با بیان اینکه توجه به گذشته می تواند در نگاه به آینده موثر باشد افزود :دانشکده منابع طبیعی آمادگی دارد در تمامی زمینه های مشترک با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری همکاری کند .
 در ادامه این نشست اساتید و اعضای دانشکده منابع طبیعی به ارائه نظرات و پیشنهادات در زمینه ایجاد همکاری میان پژوهشگاه میراث فرهنگی با این نهاد پرداختند .
 گفتنی است ،  بهشتی به اتفاق هیأت همراه از موزه جانور شناسی و باغ گیاه شناسی مجموعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بازدید کردند .

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395031126