خرمُهره

  • خرمُهره، مروارید فیروزه‌ای

    خرمُهره، مروارید فیروزه‌ای

    اگرچه هر کدام از صنایع‌دستی و هنرهای‌سنتی ایران راز و رمز خاص خود را دارد اما به جرأت می توان گفت هیچ کدام همچون خرمهره اسرار آمیز نیست. این هنر – صنعت با پیشینه کهن و باستانی، هنوز هم می‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه نوین باشد و کاربردهای خاص خود را داشته باشد.