هشتمین جشنواره بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر