به گزارش ميراث آريا(chtn) تعطيلي دفاتر خدمات مسافرتي، ارائه نشدن گزارش عملکرد و انحلال شرکت‌ها از مهمترين مواردي است که بر اساس آن مجوز بند ب آژانس‌هاي مسافرتي لغو شده است.

در همين مدت نيز فعاليت 55 دفتر مسافرتي يک يا دو ماه به حالت تعليق در آمده است.

ارائه نکردن ضمانت نامه معتبر بانکي که شرط اصلي دريافت مجوز آژانس‌هاي مسافرتي است، شکايت مسافران، نداشتن مدير فني، انتقال محل فعاليت و تبليغ در زمينه کشورهاي اروپايي و استراليا بدون اخذ تاييديه از مواردي است که بر اساس آنها فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي به حالت تعليق در آمده است.

در استان تهران 1038 آژانس خدمات مسافرتي وجود دارد که از اين تعداد 971 دفتر در شهر تهران واقع است.

106/انتهای پیام/

کد خبر 1386061442